I bokföringslagen regleras arkiveringen av räkenskapsinformation hos företag med ˛era. I lagen om kommunal redovisning regleras arkive-ringen av räkenskapsinformation hos kommunala myndigheter. Riks-dag och regering har vid olika tillfällen uttalat att principer för gallring bör överensstämma mellan statliga och kommunala myndigheter. Det

3785

Ändringar i regler om löpande bokföring, räkenskapsår, årsbokslut Utvidgar möjligheterna att sköta, hålla och arkivera den faktura eller ett kvitto –.

6 § bokföringslagen. Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden. Det är förenligt med bokföringslagen att sköta bokföringsarbetet från en terminal i ett annat land så länge maskinutrustningen är placerad i Sverige (kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 8.5–8.8).

  1. Statist lon
  2. Art. genus ne demek
  3. Mässvägen 6 jönköping
  4. Distansarbete fördelar för arbetsgivaren
  5. Inredningsprogram mac
  6. Folktandvården södervärn malmö
  7. Vad västerås
  8. Catena media investor relations

Denna arkivering ansvarar du själv för genom att du kontinuerligt säkerhetskopierar din bokföring. Alla företagare har ett ansvar att arkivera företagets räkenskaper enligt kraven i Bokföringslagen. I denna artikel har vi sammanställt det viktigaste om arkivering som alla bör känna till. Eftersom det är företagets skyldighet att arkivering sker enligt bokföringslagen och att räkenskapsinformationen finns tillgänglig under hela arkiveringstiden är det viktigt att ha tydliga avtal med inskanningsföretaget eller redovisningsbyrån för att undvika frågetecken om man till exempel vill byta skanningsföretag och därmed flytta de elektroniska dokumenten. Bokföringslagen –arkivering • Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. – E-fakturor som tas emot av fakturaväxel Enligt bokföringslagen är det tillåtet att fotografera eller skanna fakturor, kvitton eller annan räkenskapsinformation företaget fått på papper, för att kunna spara dem på data-media. Men du får inte förstöra pappersfakturorna eller kvittona efter att du skannat dem.

I en enskild näringsverksamhet; I en juridisk person; Vid en likvidation; Vid en konkurs; Vid en fusion; Vid bokföring för flera  Vilka regler gäller vid arkivering och lagring av fakturor och annan räkenskapsinformation?

Vidare beskriver bokföringslagen innebörden av bokföring, fakta om räkenskapsår, vad som gäller för verifikationer, hur man avslutar den löpande bokföringen med bokslut eller årsredovisning, hur arkivering bör ske, vad begreppet god redovisningssed innebär samt hur ett eventuellt överklagande kan göras om företaget har fått på fingrarna att inte upprätthålla en korrekt

Om du får ett digitalt kvitto eller en faktura via e-post kan du spara dem i digital form. Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen. Podcast: Bokföring Den elektroniska fakturan får skrivas ut (överföras) och sparas i pappersform men det elektroniska dokumentet får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bestämmelsen finns i 7 kap.

Bokföringslagen arkivering fakturor

Bokföringslagen säger att du ska arkivera dina underlag till bokföringen i sju år i Det betyder att om du har fått ett kvitto eller en faktura per mejl sparar du den i 

Vägledningen Bokföring I 7 kap 2§ bokföringslagen anges att räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det kan dock vara aktuellt med längre arkiveringstid än så vilket till exempel är fallet gällande arkivering av avtal som sträcker sig längre tid än ett räkenskapsår. Papperskvitton, pdf-fakturor, digitala dokument, ja räkenskapsinformation kan idag ta olika former. Här går vi igenom vad som gäller för arkivering av olika format av räkenskapsinformation. Fakturorna kommer aldrig ut på papper så att säga. När du skapat en faktura via en fakturamall som du kan ladda ner här och skickat en faktura helt digitalt gäller fortfarande 7 års arkivering. Men om du ändå har som rutin att skriva ut alla fakturor på papper så får du radera det elektroniska originalet redan efter 4 år.

Bokföringslagen arkivering fakturor

Regler om hur räkenskapsinformation ska arkiveras finns i 7 kap BFL. 3. men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna  Men visste du att nedanstående gäller enligt Bokföringslagen (BFL)? T.ex.
Staffan kronwall

kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer, hur den löpande bokföringen avslutas samt arkivering av räkenskapsinformation. Den omvandlade fakturan (e-fakturan) som har lästs in i ditt program måste arkiveras i minst 7 år. Detta för att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för din bokföring i minst 7 år. Denna arkivering ansvarar du själv för genom att du kontinuerligt säkerhetskopierar din bokföring.

ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom fotografering eller skanning överföra räkenskapsinformationen som tagits emot i pappersform till elektronisk form. Arkivering – så länge behöver du spara din bokföring.
Försäkringskassan föräldrapenning helg

odd molly stockholm
polis antagning flashback
generaliserad artros sjukskrivning
berätta kort om dig själv
subway bodensee
2 euron kolikot

Bokföring – löpande bokföring, verifikationer och arkivering Bokföring av fordringar och skulder får alltid anstå till dess faktura eller motsvarande handling har 

annan, exempelvis fakturor, bevaras i den form som det togs emot av  18 feb 2017 Enligt bokföringslagen (BFL) måste du spara bokföringen till och med det Men fakturor och kvitton som du har skannat eller fotograferat  10 maj 2018 Att en faktura har skapats i datorn, men skrivits ut på papper för att skickas till kunden, påverkar i sig inte Bokföring och arkivering utomlands? Enligt bokföringslagen är det tillåtet att fotografera eller skanna fakturor, kvitton eller annan räkenskapsinformation företaget fått på papper, för att kunna spara  Ändringar i regler om löpande bokföring, räkenskapsår, årsbokslut Utvidgar möjligheterna att sköta, hålla och arkivera den faktura eller ett kvitto –. En elektronisk faktura är en faktura som upprättas, skickas, mottages och Gällande hantering och arkivering säger reglerna att räkenskapsinformation som Dock så finns det enligt bokföringslagen en möjlighet att föra över informati 7 okt 2020 Spara företagets bokföring på rätt sätt i rätt tid.

Hur länge måste kvitton sparas enligt lagen? Bokföringslagen säger att kvitton, fakturor eller annan typ av verifikation måste arkiveras i 7 år 

Faktura, Burde. 199:- Reservera i butik · Kvittensblock A5L med 1 kopia, 2 x 50 blad  Digitaliseringen väcker nya frågor om vad som måste arkiveras och hur länge. Arkiveringstiden är totalt sju år enligt bokföringslagen, och ska sparas i det En faktura eller kvitto som kommer till företaget i elektroniskt format (ex PDF) ska  Vad säger bokföringslagen om arkivering av digitala kvitton ✓Läs om hur elektroniska och digitala kvitton ska Kvittot matchas automatiskt med kortfakturan  Bokföringslagen säger att du ska arkivera dina underlag till bokföringen i sju år i Det betyder att om du har fått ett kvitto eller en faktura per mejl sparar du den i  Det blir allt vanligare att fakturor och kvitton översänds i digital form. som har ansvar för att arkivering görs enligt bokföringslagen men det kan  Elektronisk arkivering förkortar den fysiska arkiveringstiden. Allt som är räkenskapsinformation enligt bokföringslagen ska arkiveras i sju år. inte bundet att arkivera fakturan i pappersform, utan får välja själv i vilken form som  Vad gäller för arkivering och hantering av underlag?

En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Hur länge behöver man spara bokföring och bokföringsunderlag? Grundregeln är att all räkenskapsinformation ska arkiveras – normalt i sju år. För skannade fakturor gäller tre år (läs mer om det nedan). Än så länge anses en mottagen faktura på papper ha ett högre bevisvärde än en inskannad kopia. Men i bokföringslagen finns en paragraf som handlar om överföring av räkenskapsinformation. Den anger att den som skannar in en pappersfaktura inte behöver spara pappersfakturan under hela den sjuåriga arkiveringstiden utan bara i tre år.