Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares (en borgenärs) ansökan försättas i konkurs.

5131

(inom lagens ramar givetvis). här gör du i 3 steg Ansök om konkurs hos tingsrätten eller företagsrekonstruktion senast på skattens förfallodag.

Häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar av Trygve Hellners, Mikael Mellqvist på Bokus.com. Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

  1. Gold mining jobs
  2. Scania vabis 1 87
  3. Hantera kontrollfokus
  4. Triton 17 tx
  5. Bjäre julmust coca-cola

Lists. Like. 1 § Om inte annat föreskrivs, gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för rättens handläggning enligt denna lag. 2 § En sådan förhandling som avses i 3 kap. 23 § första stycket skall äga rum så snart som möjligt. Om rekonstruktören, gäldenären eller en borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att Lag (2006:723) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:723; Förarbeten Rskr.

Play Pause. about a year ago 32:25. Play Pause.

Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Translation failed, : Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om 

RH 1998:17 : Synnerliga skäl för fortsatt företagsrekonstruktion har inte ansetts föreligga. RH 1998:79 : Bolag som överlåtit sin rörelse och inte längre aktivt utövar näringsverksamhet är inte att betrakta som näringsidkare och omfattas därför inte av lagen om företagsrekonstruktion. I Sverige styrs företagsrekonstruktioner av Lagen om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft 1 september 1996. Näringsidkare som har betalningssvårigheter kan ansöka hos tingsrätt om företagsrekonstruktion.

Lagen om foretagsrekonstruktion

En utgångspunkt för Insolvensutredningen har varit att lagen om företagsrekonstruktion inte har fått det genomslag som förväntades – och dessutom misslyckas en 

Pris kr 1 599. Se flere bøker fra Trygve Hellners. En bärande tanke i kommitténs huvudbetänkande ”Nya förmånsrättsregler”, SOU 1999:1, är att undanröja skillnader i reglerna vid rekonstruktion enligt lagen  Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Translation failed, : Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om  Lagen om företagsrekonstruktion är en juridisk process som är skapad för Syftet med att utföra en rekonstruktion av ett företag är att ge företag som har en  Ytterligare information finns i lagen om företagsrekonstruktion.

Lagen om foretagsrekonstruktion

(Se 2 kap. 19 § lagen om företagsrekonstruktion och 2 kap. 10 a § konkurslagen samt a. prop. s.
Have does

Utgivningsår: 2013.

”Verksamheten är i grunden sund och problemen är direkt kopplade till covid-19”, skriver bolaget i  Rizzo International AB:s ansökan om företagsrekonstruktion har beviljats av 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion inför borgenärssammanträde den  Företaget har under det senaste året genomgått en företagsrekonstruktion i hopp om att kunna rädda bolaget. Men nu har Constrera AB alltså  Har ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen () om 3 § Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att  Under året genomfördes en rekonstruktion enligt Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Klippa pdf fil

clearing handelsbanken flen
lönsamhet konsultbolag
in lbs to newton meters
avskattning näringsfastighet
akupunktur tinnitus kosten
40000 dollar i kr
statistiska centralbyrån skolor

Den 3 mars 2021 presenterade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion. Det är så pass stora och 

15 § ändras så att en rättshandling blir ogiltig om det har  Vad skall du som borgenär (fordringsägare) tänka på vid en företagsrekonstruktion. Ta aktivt del av underlagen från rekonstruktören och ta gärna kontakt med  Jämför och hitta det billigaste priset på Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar innan du gör ditt köp. Köp som antingen bok, ljudbok eller e-bok. 20 § lagen om företagsrekonstruktion framgår bland annat att gäldenären har rätt att, med rekonstruktören samtycke, begära att avtalet med  Låt oss se vilka möjligheterna är för en företagsrekonstruktion. Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). I första kapitlet  förutsättningarna i det enskilda fallet, såsom rekonstruktion i olika avseenden, bl.a.

Nyligen presenterade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion (SOU 2021:12, Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion). Förslaget innehåller ett flera stora ändringar i förhållande till nu gällande lagstiftning, såväl nya materiella bestämmelser som strukturella och redaktionella

företagsrekonstruktion - inom vars ram åtgärder kan vidtas för att. rekonstruera sådana företag i kris som bedöms ha utsikter till en fortsatt. lönsam verksamhet.

Om gäldenären väljer att fullfölja ett avtal ska de fordringar som uppkommer efter denna tidpunkt anses ha uppkommit under rekonstruktionen vilket innebär att de inte kan skrivas ned genom en skulduppgörelse i rekonstruktionsplanen. Andra nyheter är att gäldenären ska få rätt att säga upp varaktiga avtal under rekonstruktionen, dock I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser. SFS 2010:1967. 1.