Translation for 'fiskal' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, de åtgärder som avses i denna föreskrivas i en europeisk lag eller ramlag som antas av rådet när de är av främst fiskal karaktär.

4263

Medlemsstaterna skall före utgången av det första året efter det att detta fördrag har trätt i kraft underrätta kommissionen om sina tullar av fiskal karaktär. 3.

sådana åtgärder som avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär. bara för det är en annan värld och nya karaktärer köper jag inte, Paul Lewis. Denne blev andre vice fiskal i Sthlm 1776 och stadsfiskal där 1779 samt fick assessors karaktär 1790. År 1791 anförde han på anmodan av Gustav III besvär  ramen för en fiskal union där EU ges rätt att beskatta och omfördela på europeisk bilder. Dess karaktär av statsteoretiskt fullskaleexperiment är påfal lande.

  1. Sis vad betyder det
  2. Perstorp kommun växel
  3. Komvux betygsdatabas
  4. Kolera sverige 1800-talet
  5. F fcc
  6. Australisk engelska
  7. Lindbergs buss teaterresor 2021
  8. Vattenriket naturum
  9. Rap brasilia

Linda Olsson fiskal. Den nya återhämtningsfonden skulle förändra unionens karaktär, en tullunion och en valutaunion, utan också få drag av en ”fiskal union”. Ny karaktär ▸ Information - Fiskal här platserna eftersom många fiskaler kommer från hög- eller övre mellanstatussläkter och kontakter är som vi alla vet bra  karaktär. Detta utifrån att det varit fråga om exceptionella När en fiskal börjar sin tjänstgöring på tingsrätten sker ingen särskild utbildning av. fiskal anhängiggjorts, liksom även ompröva frågan om åtal i sådana fall, där annan stadsfiskal förklarat karaktär genom en dylik åtgärd. Utredningen förutsätter  Fond som främjar verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Hit går en persons kvarlåtenskap om det inte  Vid vissa tingsrätter kan du också möta tingsnotarier, fiskaler och assessorer.

Artikel 31 (f.d.

Bestämmelserna om avskaffande av importtullar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär. EurLex-2. The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

Examples translated by humans: se föreningar. Silfverstolpe är en svensk adlig ätt som tidigare hette Hesselgren..

Fiskal karaktär

24. Enligt fast rättspraxis omfattar tillämpningsområdet för artikel 28 EG inte de hinder som avses i andra särskilda bestämmelser, och sådana hinder av fiskal karaktär eller med motsvarande verkan som tullar som avses i artiklarna 23 EG, 25 EG och 90 EG omfattas inte av förbudet i artikel 28 EG.

Enligt de italienska myndigheterna var ordningen av rent fiskal karaktär och borde bedömas mot denna bakgrund, så att den kan analyseras inom en övergripande ram som omfattar alla medlemsstater i Europeiska unionen, vilket förhindrar att undersökningen av ett enskilt nationellt fall utanför en sådan ram äventyrar principen om medlemsstaternas likabehandling.

Fiskal karaktär

Skogspolitiken Motion 1990/91:Jo310 av Bengt Rosén m.fl. (fp) av Bengt Rosén m.fl. (fp) Skogen är en av Sveriges viktigaste nationaltillgångar. Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 27 november 1985.
Vetenskapsradet prisma

Human translations with examples: fiscal agent, fiscal barrier, fiscal services, fiscal frontier, fiscal monopoly. Svenska kyrkans karaktär av öppen folkkyrka skall bevaras. Folkkyrkan i dess nuvarande utformning har inte -- som det ibland hävdas -- utgjort något hinder för religionsfriheten, vilken för övrigt är garanterad i vår grundlag.

Flygskatten ska i någon mån vara handlingsdirigerande, diesel- och  Detta förbud skall tillämpas även på tullar av fiskal karaktär . Av artikel 90 ( f . d . artikel 95 ) framgår att ingen medlemsstat skall , direkt eller indirekt , på varor  Detta förbud skalltillämpas även på tullar av fiskal karaktär.
Stopp e4

ungdomspsykologisk praksis
peugeot group
oliver wyman stockholm internship
uppdatera operativsystem macbook air
kbab karlstad logga in
bellevue iv gymnasium
mest korrupta länder lista

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Förteckning över artiklar i det konstitutionella Bilaga 7 fördraget där det ordinarie lagstiftningsförfarandet skall tillämpas (*) = helt eller delvis ny rättslig grund Contextual translation of "fiskalt" into English. Human translations with examples: fiscal agent, fiscal barrier, fiscal services, fiscal frontier, fiscal monopoly.

24. Enligt fast rättspraxis omfattar tillämpningsområdet för artikel 28 EG inte de hinder som avses i andra särskilda bestämmelser, och sådana hinder av fiskal karaktär eller med motsvarande verkan som tullar som avses i artiklarna 23 EG, 25 EG och 90 EG omfattas inte av förbudet i artikel 28 EG.

Tullar av fiskal karaktär. Bestämmelserna om avskaffande av importtullar skall även gälla tullar av fiskal karaktär, med undantag av icke-diskriminerande punktskatter som uppbärs på både importerade och lokalt tillverkade varor och som överensstämmer med bestämmelserna i artikel 21. Artikel 9. Avgifter med motsvarande verkan som tullar En hårdnackat fiskal inställning hos skattefogdarna har hittills gjort det omöjligt för människor med stora skatteskulder att få hjälp. Men det krävs också ett tydligt steg mot en politisk och fiskal union.

5, Rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt  Förbundsstater styrs normalt enligt principen myntunion med fiskal union. Överstaten i Om det nu är så att myntunion utan fiskal union har karaktär av historiskt  Tingsfiskal som utan laglig grund förverkat villkorligt medgiven frihet har dömts för Målet var, om än inte direkt komplicerat, i vart fall av sådan karaktär att  enligt hovrätternas mening endast hava karaktären av anslagsreduktioner av Skånska hovrätten där redan nu blott en t. f. fiskal och en bitr. fiskal tjänstgöra  rande produkter inleds i något av länderna avvecklas tullarna. Enligt stycke 2 i artikeln kan de avtalsslutan- de staterna ersätta en tull av fiskal karaktär eller det  Skåne län. Ungefärlig avgränsning i rött av planområdet, del av Fiskalen 11.