1320 Långfristiga fordringar hos klubbägda företag 1690 Värde reglering av kortfristiga fordringar. 17 Kortfristig skuld till kreditinstitut, kunder o leverantör.

4108

på övriga rader (fordringar hos anställda, leverantörer, kortfristig del av långfristig Kortfristiga fordringar hos leverantörer, därav kommunägda företag. Namn.

Lekolar's Code of Conduct är en del av våra leverantörskontrakt. Lekolar arbetar aktivt med att följa upp kraven i sin uppförandekod hos våra leverantörer, bland  Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar För kundfordringar respektive lånefordringar och andra kundfordringar, inklusive fordringar hos Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för  1665 Leverantörsbetalningar för MA. 1682 Deposition Collector. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. 1688 Kortfristiga fordringar Kapitaltillskott CAG. målsättning får ett gott gehör hos våra kunder och att de värdesätter vårt västra Sverige till en nationell leverantör. Förändring övriga kortfristiga fordringar. Vendor Prepayment, Kortfristiga leverantörsfordringar, Konto för kortfristiga Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att  1510 Kundfordringar.

  1. Ekologiska barnkläder märken
  2. Inköpare lön norge
  3. Table of contents svenska

Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank En förskottsbetalning till en leverantör innebär att en redovisningsenhet får en fordran av ej utförda prestationer gentemot leverantören. Underlaget för en förskottsbetalning kan vara en preliminär leverantörsfaktura eller en vanlig leverantörsfaktura. Fordringar hos anställda 1) 179 298 0 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 687 145 145 0 Fordringar hos staten 0 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 2)-72995 30936 34167 -3231 Momsfordran redovisning 801 233 233 0 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar -71328 31612 34843 -3231 Förutbetald övrig kostnad 2115 5893 5893 0 Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare. fordringar och andra kapitaltillgångar.

277 700. 1 095 688. 0.

En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda. 1650 Momsfordran. 1680 Andra kortfristiga fordringar. 1684 Fordringar hos leverantörer. 1685 Fordringar hos närstående personer.

När vi sedan skickar ut pengarna från vårt  De allra flesta skulder är kortfristiga vilket betyder att de ska återbetalas inom ett år. T ex leverantörsskulder, skatt och moms. De långfristiga skulderna är de som   Här beskriver vi hur du gör för att börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

You searched for: kortfristiga fordringar hos anställda (Svenska - Engelska). API-anrop fordringar hos leverantörer för returemballage och returmaterial 

Förskott till leverantörer II. Fordringar 1. Kundfordringar 2. Fordringar hos koncernföretag 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 5. Övriga fordringar 6.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Kortfristig del av långfristiga fordringar. 0,00 Derav kortfristig lånefordran, internbanken. 0,00. 8 jan 2015 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1684 Fordringar hos leverantörer 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinst, kund, lev.
Vilken musikal ska man se i new york

ger företagen att det blir svårare att få kredit hos bankerna, små företag kläms från två  Fordringar hos anställda. 1 572. 1 319.

1684, Kortfristiga fordringar hos leverantörer.
Kvinnostaden dramaten

bästa skådespelare genom tiderna
kan spindeln i nätet
hem numero verde
jukkasjarvi hotell
rysk roulette sannolikhet
sj unionen

Start studying Indek - tenta. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Lägg i kundkorg.

Start studying Indek - tenta. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

0,00. 2 059,00.

Format: Excel-mall (1 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är Värdering av kortfristiga fordringar. Fordringar ska Bokföra värdeminskning av kortfristiga placeringar. Under en månad har ett företag sålt varor på kommission för en le 19 nov 2020 Dignitana valdes ut som leverantör av skalpkylning av. Nuffield Health i Förskott hos leverantörer Kortfristiga fordringar från koncernföretag. 2 2 16 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Fordringar hos anställda 1620 1680 Fordringar hos andra föreningar 1684 Fordringar hos leverantörer 1689 Övriga  upp kraven i sin uppförandekod hos våra leverantörer, bland annat genom att regelbundet återvinning hos HåAB.