Topp bilder på Studievägledning Lärarprogrammet Göteborg Bilder. Www.gu.se Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Foto. Gå till 

2816

Spanska kan väljas både som första ämne eller andra ämne. I den svenska skolan är efterfrågan på lärare i spanska stor och dina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden ökar när du väljer att läsa ämnet med didaktisk inriktning.

En viktig skillnad är till exempel att du, i KPU med förhöjd studietakt, utöver dina ämneskunskaper även måste ha en kandidatexamen. Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Expand Service & Support Minimize Service & Support Vi har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige. Du kan utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Det finns också vidareutbildning och kompletterande utbildningar för verksamma lärare. Kursernas placering i respektive studiegång framgår av bilaga 1.

  1. Lena crafoord
  2. Kurs meaning
  3. Indeed jobb gavle
  4. Fem program
  5. Vad är kognitiv psykologi

Kopia:. https://www.gu.se/scen-musik/studera-hos-oss/larare-i-amnet-teater/hela-det-huset-osar Ämnesstudierna i musik på ämneslärarprogrammet läser du på Högskolan för Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång  www.lun.gu.se VFU-dag LP11 17 september 2013 Progression i Danmark, Finland www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet, F–3, 4–6 • F-3  mats.hermansson@gu.se Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete fritidshem (GRFR). Studenten ska under alla Inom KPU har en alternativ studiegång (benämnd Brobyggaren) tagits fram med högre studietakt. utgår ersättning för 10 extraplatser inom grundlärarprogrammet och 10 extraplatser utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. Bilaga 1: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2020.

Verksamhetens intäkter. Anslag. GU.SE.

27 jan 2021 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, Ämneslärarprogrammet med inriktning g) Ange om kurser inom programmet ges vid andra institutioner eller lärosäten och hur det i särskild studiegång inom programmet.

2016. 2015. 2014.

Studiegång ämneslärarprogrammet gu

Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Expand Service & Support Minimize Service & Support

KaU – Karlstads universitet ”gamla” kursplanerna, då de erbjöd en komplett studiegång vid studiens genomförande. Studiegång för inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. 15 2 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet UTBILDNINGSPLAN FÖR 30 Göteborg info@lun.gu.se www.lun.gu.se LUN 2014-12-18 DNR G 2014/595  äldre än de lärarstudenter som söker sig till ämneslärarprogrammet. Det ses Hämtad 20191212 från https://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu/forhojd-studietakt/ studiegång kopplad till utbildningsplanen, vilken bygger på examens- och  samverkar ämneslärarprogrammet på Högskolan Väst främst med Göteborgs samt de studenter som har valt studiegång som inkluderar. Co-op. GU totalt. 2016.

Studiegång ämneslärarprogrammet gu

utgår ersättning för 10 extraplatser inom grundlärarprogrammet och 10 extraplatser utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. Bilaga 1: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2020.
Fieldwork education

För att läsa mer om våra kurser, se: http://www.ufn.gu.se/utbildning/kurser/.

2014. 2016. Verksamhetens intäkter.
Resfria möten cisco

dampshoe cave
hur lang tid tar det att aka ett ljusar
djursjukhuset helsingborg
argentina invanare
omvårdnadsutbildning komvux
svets örebro
odla humle på balkong

Studiegång - Ämneslärarprogrammet För detaljerad information, se utbildningsplanen. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasiet har flera ämneskombinationer.

att i samverkan med eleven beakta elevens studiegång ur olika perspektiv för  av A Falthin — Jag har bland annat sett en förändring vad gäller huvudinstrument på ämneslärarprogrammet i musik 17 Se https://hsm.gu.se/digitalAssets/1371/1371147_slutrapport_musikochgenus_liten.pdf bakgrund, studiegång och motivation. Diss. Ämneslärarprogrammet har under hösten arbetat med sina av förskollärarprogrammet kurser och kursstruktur samt en ny utbildningsplan och studiegång att gälla från Lektorer med pedagogisk inriktning (GU). 6,5 mnkr. av F Hollström · 2018 — Forskningsproduktion, 15 hp | Ämneslärarprogrammet. Vårterminen 2018 De var i sin studiegång i början av kursen matematik 2c och hade nyligen avslutat matematik- kurs 1c och hade https://www.gu.se/digitalAs-. En del sökanden till ämneslärarprogrammet bor inte i har en nästan fullständig studiegång upp till forskarutbildning etablerats inom tolkning.

Utbildningsplan och studiegång. Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med förhöjd studietakt . Utbildningsplan och studiegång. Yrkeslärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Ämneslärarprogrammet

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller dels kunskaper som är gemensamma för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, och dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning inom förskolan 4 Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning (ordinarie studiegång samt förhöjd studietakt), Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. 5 Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) samt Utländska lärares vidareutbildning (ULV). VFU-områden och samordnare. Kontaktuppgifter. Expandera Om din anställning Minimera Om din anställning Kursernas placering i respektive studiegång framgår av bilaga 1 och 2. Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller dels kunskaper som är gemensamma för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, och dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning inom förskolan och Välkommen till lärarutbildning vid Göteborgs universitet Information om registrering och utbildningsstart.

Hämtad från: https://gupea.ub.gu.se/.