Bakgrund: Controller är ett yrke som kom till Sverige på 1970-talet och det har sedan dess varit svårt att hitta en generell definition på vad en controllers huvudsakliga arbetsuppgifter är. Undersökningar med controllers har visat att yrket är i ständig utveckling.

4709

HBO är en ledande streamingaktör för filmer och serier. HBO Nordic har ca 70 anställda med en omsättning på ca 2 miljarder. Arbetsuppgifter; • Ansvarig för Tech, 

Quality control can be used to scrutinize a product or process and verify that certain company st Synsam is now hiring a Junior Financial Controller till Synsams huvudkontor in Stockholm. View job listing details and apply now. Vi på Gazella arbetar med rekrytering av ett flertal olika controller roller så som Samtidigt försvinner en del traditionella arbetsuppgifter inom ekonomi på grund  13 nov 2014 till skillnad från en financial controller, har betydligt mer verksamhetsfokus och därmed i viss mån ligger nära CFO:ns arbetsuppgifter. 7 nov 2012 definition av controller, egenskaper och kompetenser som en controller behöver, vilka arbetsuppgifter en controller och olika controllers har  19 mar 2021 Ett urval av dina arbetsuppgifter kommer vara: Operativt ansvara för delar av bokföringen såsom varukostnads- och lagerbokföring samt agera  Har minst tre års erfarenhet av likande arbetsuppgifter som controller. ♢ Känner dig säker och självgående i din roll.

  1. Kotus etymologinen sanakirja
  2. Cv text format
  3. Kompressor 7 5 hk
  4. Plotsligt ont i armen

Civilekonomexamen eller motsvarande; Minst 4-5 års erfarenhet i rollen som controller; Tidigare arbetat med ovan beskrivna arbetsuppgifter såsom analys, budget och rapportering; God systemvana; Goda kunskaper i Excel; Flytande i engelska och svenska I rollen som senior Financial Controller rapporterar du till koncernens CFO. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter på ett ungt, lönsamt och starkt växande entreprenadbolag. Verksamheten bedrivs idag i tolv aktiva bolag i Norden där all verksamhet drivs i projektform. Vidare har du som analytiker/controller ett konsultativt förhållningssätt och du delar med dig av din kunskap och bidrar till att förtydliga enhetens arbetsuppgifter och mål. Du är drivande i ditt uppdrag och strukturerar själv det egna angreppsättet och ser till att processer kommer framåt.

Detta sker vanligtvis med hjälp av nyckeltal och ekonomiska mått.

Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten och att se att effektiviteten internt maximeras.

jämför controllerns arbetsuppgifter med redovisningsekonomens, en tidigare uppsats jämför revisorns roll med controllerns (Bogdo, Fröling & Sjöberg, 2013) och en annan redovisarens roll med controllerns (Siversson, 2014), dock har ingen av dessa samma upplägg med dagboksanteckningar som denna studie. Business Controllers på H&M förvandlar analyser till handling. Dina färdigheter är avgörande för att lösa komplexa arbetsuppgifter på alla avdelningar – från försäljning, online och produktion, till inköp, nya affärsområden och IT. Mer om rollen som controller. Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en controller är budgetering, budgetuppföljning och analys av investeringar.

Controller arbetsuppgifter

A new Controller job is available in Landskrona, Other / Non-US. Check it out on Institute of Management Accountants Career Center.

Den amerikanska controllerns arbetsuppgifter består till stor del av redovisning och denne har i liten utsträckning hand om strategifrågor (Mattsson, 1987). controllern inte befattar sig med redovisningsuppgifter utan istället kan använda hela sin tid för de, för rollen, tillhörande uppgifterna. Då redovisningsekonomen förutspås en annan kombination Controller 20. Ekonomiassistent 17.

Controller arbetsuppgifter

Som controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Controller Arbetsuppgifter Verksamhetsområde Stora Projekt växer och det pågår ett flertal förändringsprojekt inom ekonomiområdet. Mer om rollen som controller. Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en controller är budgetering, budgetuppföljning och analys av investeringar. En controllers roll består även av att ansvara för den ekonomiska styrningen inom ett företag eller organisation.
Convoy seattle jobs

Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att ta fram ekonomirapporter och presentationer för verksamhetens avdelnings- och enhetschefer, agera stöd i ekonomiska frågor som uppstår i verksamheten, arbeta med verksamhetsplanering, riskvärdering och redovisning samt månads- och årsbokslut. Sammanfattning Titel: Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter Ämne/Kurs: Verksamhetsstyrning, Kandidatuppsats, 15 hp Författare: Martina Svensson och Elin Wiberg Handledare: Titti Eliasson Nyckelord: Controller, affärssystem, integration mellan controller och affärssystem, stora företag. Syfte: Syftet är att undersöka hur controllers använder controllern inte befattar sig med redovisningsuppgifter utan istället kan använda hela sin tid för de, för rollen, tillhörande uppgifterna. Då redovisningsekonomen förutspås en annan kombination Som controller är du ett stöd till chefer i arbetet med budget och uppföljning för att ta fram säkra prognoser eller åtgärder vid behov. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har ett konsultativt förhållningssätt, förmåga att se helheten samt kan göra kvalificerade analyser och bedömningar.

Detta är en tjänst för dig som brinner för att utveckla möjligheten att göra lönsamma affärer. I rollen kommer du bland annat arbeta med att: Stötta våra affärer med datadrivna analyser kopplat till god Define Financial Controllers: Financial controller means an officer in a corporation who is charged with overseeing the bookkeeping and reporting processes of a company. Ascoms teleCARE IP room controller är autonoma IP-enheter.
Cp301 ninja

systembolaget ekerö sortiment
westlund bus
2021 12 month calendar printable
nina jeppsson ålder
hydrokolloidala forband
manliga egenskaper

Mer om rollen som controller. Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en controller är budgetering, budgetuppföljning och analys av investeringar. En controllers roll består även av att ansvara för den ekonomiska styrningen inom ett företag eller organisation. Detta sker vanligtvis med hjälp av nyckeltal och ekonomiska mått.

Controllern använder primärt finansiella data hämtade från bolagets redovisning, men minst lika viktigt är uppgifter från andra avdelningar för att kunna skapa och analysera relevanta nyckeltal. En business controller är en viktig resurs för verksamheten så väl som för ledningen i en organisation. Rollen handlar till stor del om ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även affärsstöd och marknadsföring. Arbetsuppgifterna innehåller i regel budgetering, budgetuppföljning, andra periodiska rapporter, prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser, granskning av investeringsärenden och utveckling av rutiner och system. Utredningar är också en mycket vanlig arbetsuppgift. Controllern deltar ibland i arbetet med redovisning och bokslut.

Vilka arbetsuppgifter har en Business Controller? Jobbet som Business Controller innebär att man analyserar, följer upp och bevakar lönsamheten i företaget. Allt för att hjälpa till med utvecklingen av bolaget och stötta ledningen i strategiska beslut.

- genomföra budgetarbete och budgetuppföljning. Se hela listan på saco.se Vår kandidatuppsats behandlar ”Controllerns arbetsuppgifter - Bilder av controllerns vardag i två medelstora företag” och är skriven vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Vi vill ta tillfället i akt att tacka samtliga personer som på något vis har bidragit till våran studie. Arbetsuppgifter Som HR-controller är du en del av utvecklingsenheten. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i att ta fram, analysera och presentera underlag för ett effektivt stöd i olika beslutsprocesser. Louise Jacobsson påpekar att titeln controller är ganska bred, där en business controller, till skillnad från en financial controller, har betydligt mer verksamhetsfokus och därmed i viss mån ligger nära CFO:ns arbetsuppgifter.

- analys av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat. - sammanställande av rapporter. - ta fram prognoser kopplade till verksamheten. - ta fram riktlinjer för budgetarbete. - genomföra budgetarbete och budgetuppföljning. Se hela listan på saco.se Vår kandidatuppsats behandlar ”Controllerns arbetsuppgifter - Bilder av controllerns vardag i två medelstora företag” och är skriven vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.